zaken

Auteursrecht. Een internethosting provider vorderde onmiddellijke staking van een Tv-commercial van telecomprovider Online. Online’s Tv-commercial zou teveel lijken op die van eiser en inbreuk maken op eiser’s auteursrechten. Met succes werd het tegendeel bepleit. Alle vorderingen werden afgewezen. Lees hier het vonnis.

Ambush marketing, merkinbreuk en parodie. Net voor aanvang van het EK-voetbalkampioenschap EURO2000 startte Daewoo haar Tv-commercial met de slogan “Daewoo sponsort 2000Euro”. UEFA vorderde staking op basis van haar merkrechten op haar merk EURO2000. In kort geding werden UEFA’s vorderingen afgewezen. Lees hier het vonnis.

Auteursrecht en slaafse nabootsing. Ex-distributeur van eiser bracht een eigen ontworpen  baby-slaapwikkel op de markt. Volgens eiser maakte die inbreuk op de auteursrechten die rustte op de vormgeving van haar slaapwikkel en zou er sprake zijn van slaafse nabootsing. De rechter wees alle vorderingen af. Lees hier het vonnis.

Merk en handelsnaam inbreuk. Vakantieveilingen.nl werd geconfronteerd met de handels- en domeinnaam vakantieveiling.nl van een concurrent. Op basis van haar merk- en handelsnaamrechten werd met succes zowel bij de rechtbank als het gerechtshof de staking van het inbreukmakende gebruik gevorderd. Lees hier het arrest.

Inbreukmakend merkgebruik door retailer. Een webshop gespecialiseerd in Talens-producten gebruikte Talensshop.nl als haar handelsnaam, merk en domeinnaam. De gevorderde staking van dat gebruik wegens merk- en handelsnaaminbreuk werd toegewezen. Lees hier het arrest.

Gebruik merk en naam BN-er in reclame. Carglass gebuikte de voornaam van chef-kok Cas Spijker in haar nationale krantenadvertentie met claim “Cas, ook bij ons raak je je ster kwijt”. Cas Spijkers vorderde onder meer op basis van zijn merkrechten materiële en immateriële schadevergoeding. Beide werden afgewezen. Lees hier het vonnis.

Warenwet, etikettering en misleidende reclame. San Carlo verzette zich tegen de  afbeeldingen van een olijfoliekan en olijven op de verpakkingen van Smiths’ (Lays) Mediterraneas-chips en eiste verbod en rectificatie. Met behulp van een marktonderzoek en een beroep op het Darbo-arrest van het Hof van Justitie EG werd met succes bepleit dat er geen sprake was van misleiding. Lees hier het vonnis.

Onrechtmatige publicatie en auteursrecht. In kort geding vorderde eiser een publicatieverbod van een uitgave van het magazine LOCUS van PROPERTYNL, omdat daarin zonder toestemming gebruik zou zijn gemaakt van infographics en dat het gebruik ervan een inbreuk op de auteursrechten zou zijn. De rechtbank oordeelde dat er wel impliciete toestemming was gegeven en alle vorderingen werden afgewezen. Lees hier het vonnis.

Model- en auteursrechten inbreuk, ex parte bevel. Motoport, producent van motorkleding, had een nieuw motorveiligheidsvest ontworpen en geïntroduceerd. Toen het kort daarna werd geconfronteerd met een look-a-like veiligheidsvest van een van haar concurrenten. Namens Motoport werd een stakingsbevel verzoek ingediend, dat de rechtbank diezelfde dag toewees. Lees hier de beschikking.

Merkenrecht. Houder van het Benelux beeldmerk EnergieAPK sprak Essent aan op het gebruik van het teken Energie-APK. Succesvol werd bepleit dat het het woord bestanddeel EnergieAPK van dit merk geen onderscheidend vermogen heeft en dat eiser zich niet kan verzetten tegen het gebruik van Energie-APK door Essent. De kort geding rechter oordeelde dat er geen sprake was van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 BVIE en wees de vorderingen af. Lees hier het vonnis.