Nieuw logo! Heb ik de auteursrechten en hoe verder te beschermen?
7 september 2019

Mag een wederverkoper (dealer) mijn merk gebruiken?

Je merkproducten breng je op de EER-markt via wederverkopers. Jouw wederverkopers en jij zien echter dat je merkproducten ook door andere partijen worden verkocht, vaak tegen een lagere prijs. Zij maken daarbij gebruik van uw merken. Kun je daartegen iets doen? Ja dat kan, afhankelijk van hoe je merken worden gebruikt.

In beginsel mag iedereen merkproducten die door jou of met je toestemming op de EER-markt zijn gebracht, verhandelen in de EER-markt. Daarbij mogen de merken in bepaalde mate worden gebruikt om het publiek te informeren welke merkproducten of welke diensten met betrekking tot uw merkproducten worden aangeboden. De wederverkoper moet immers kunnen laten weten welk merkproduct hij verkoopt of voor welke merkproducten hij diensten aanbiedt.

Echter zodra de merken op een manier worden gebruikt waardoor een commerciële band wordt gesuggereerd handelt de wederverkoper als snel deloyaal ten opzichte van de merkhouder en is er sprake van ongeoorloofd merkgebruik. Daarvan is al snel sprake indien de merken als (onderdeel van) de handelsnaam, domeinnaam of veelvuldig gebruik wordt gebruikt, al dan niet in combinatie met woorden, zoals “shop” of “dealer”, zoals op een webshop en/of in advertenties. Op grond van je merkrechten kan jij je dan tegen dat gebruik verzetten. Dat is ook het geval indien de website alleen jouw merkproducten aanprijst.

Zo verbod het gerechtshof Den Haag het gebruik van de aanduiding “Talensshop” als handelsnaam en domeinnaam voor een webshop waarop Talens verfproducten werden verkocht. Dat op de webshop de disclaimer stond dat deze webshop een “onafhankelijke dealer” was, mocht niet baten. Ook een garage en verkoper gespecialiseerd in tweedehands Porsche’s mocht “Porschespecialist” niet meer gebruiken als zijn handelsnaam en domeinnaam. De vermelding “gespecialiseerd in Porsche” in advertenties mocht wel.

Ook het gebruik van een merk slechts in een domeinnaam van een webshop, terwijl de webshop een afwijkende naam heeft, moet mijns inziens als ongeoorloofd worden aangemerkt. Immers daardoor zal die domeinnaam en dus het merk een prominente plaats innemen in de Google-zoekresultaten en Adword-advertenties en bij het publiek verwarring omtrent de herkomst of de verkeerde indruk kunnen wekken dat er een commerciële band tussen merkproducent en de betreffende webshop bestaat.

Arrest in de Talensshop-zaak.