Nieuw logo! Heb ik de auteursrechten en hoe verder te beschermen?
7 september 2019

Je merkproducten breng je op de EER-markt via wederverkopers. Je officiële wederverkopers en jij zien echter dat je merkproducten ook door andere partijen worden verkocht, vaak tegen een lagere prijs. Zij maken daarbij gebruik van uw merken. Kun je daartegen iets doen? Ja dat kan, afhankelijk van hoe je merk wordt gebruikt.

In beginsel mag iedereen merkproducten die door jou of met je toestemming op de EER-markt zijn gebracht, verhandelen in de EER-markt. Daarbij mogen de merken op een bepaalde wijze worden gebruikt. Met name om het publiek te informeren welke merkproducten worden aangeboden. De wederverkoper moet immers kunnen laten weten welk merkproduct hij verkoopt.

Maar als het merkgebruik een commerciële band suggereert, handelt die wederverkoper al snel deloyaal ten opzichte van de merkhouder en is er sprake van ongeoorloofd merkgebruik. Dat is bijvoorbeeld het geval als het merk overbodig veel wordt gebruikt of als (onderdeel van) de handelsnaam of domeinnaam wordt gebruikt, al dan niet in combinatie met woorden “shop” of “dealer”, zoals op een webshop en/of in advertenties. Op grond van je merkrechten kan jij je dan tegen dat gebruik verzetten. Dat is ook het geval indien de website alleen jouw merkproducten aanprijst.

Zo verbod het gerechtshof Den Haag het gebruik van de aanduiding “Talensshop” als handelsnaam en domeinnaam voor een webshop waarop Talens verfproducten werden verkocht. Dat op de webshop de disclaimer stond dat deze webshop een “onafhankelijke dealer” was, mocht niet baten. Ook een garage en verkoper gespecialiseerd in tweedehands Porsche’s mocht “Porschespecialist” niet meer gebruiken als zijn handelsnaam en domeinnaam. De vermelding “gespecialiseerd in Porsche” in advertenties mocht wel.

Ook het gebruik van een merk slechts in een domeinnaam van een webshop, terwijl de webshop een afwijkende naam heeft, moet mijns inziens als ongeoorloofd worden aangemerkt. Immers daardoor zal die domeinnaam en dus het merk een prominente plaats innemen in Google-zoekresultaten en Adword-advertenties. Daardoor kan erbij het publiek verwarring omtrent de herkomst kunnen ontstaan of de indruk dat er een commerciële band tussen merkproducent en die webshop bestaat.

Arrest Talensshop-zaak.