publications

Geen enkele reden (meer) om concurrenten een beroep op artikelen 6:193a-j BW te ontzeggen. (Not an argument left to deny competitors invoking unfair commercial practice law.)
IER 2017/23

L’Oréal/eBay-arrest, genoeg voer voor nieuwe merk-jurisprudentie en aansprakelijkheid voor ISPs een stap dichterbij? (L’Oréal/eBay-decision, enough food for new trademark case law and liability for ISPs a step closer?)
NtEr, november 2011 | nr. 9

Nu ook spamverbod voor bedrijven onderling. (Now also B2B spam prohibition)
FD, 22 september 2009

Red Pandora! (Save Pandora!)
Emerce nr. 69, 2007

Walhalla voor merkbeschermers. (Walhalla for brand protectors.)
FD, 22 juli 2006

Vormmerken en techniek, voor en na Philips/Remington (3D shape marks and technique, before and after Philips/Remington)
BMM Bulletin, 2002, nr. 4, winter 2002, p. 182 -187

Case comment on Nouvelle Welle Volkskrant-decision, Board of Appeal Dutch Advertising Code Commission – advertising or review?
IER 2015/50

Merkgebruik op internet en in sociale media. (Trade mark use on internet and social media)
Fenedexpress, oktober 2012, nr. 370

Voor navolgers is het oppassen geblazen. (Imitators are warned)
FD, 7 juli 2009

Gij zult niet googlen en geen pod gebruiken! (Thee shall not google and not use pod!)
MarketingTribune, 3 oktober 2006, nr. 20

Biostabil. Klaagsites en de spelregels (Biostabil. Complaint sites and the rules of the game)
JAVI, nr. 5, november 2004, p. 182 – 185

In the Dutch Copyright world, the winner cannot take it all
Copyright World, December 2000/January 2001, p. 8 – 9

Case comment on Wakker Dier/Albert Heijn-decision, Dutch Advertising Code Commission – objective/subjective claims & burden of proof in advertising.
IER 2015/9

Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet. (Google AdWords: the Court clarifies a lot, but we are not there yet).
NtEr, juli 2010 | nr. 6

Wanneer is bluecasting spam? (When is bluecasting spam?)
Emerce, 3 mei 2007

Design en dessin; origineel of namaak?
MarketingTribune, 5 september 2006, nr. 8

3D shape marks and public interest. The boundary between functional and aesthetic design. Stormy weather ahead for design products?
ECTA Newsletter, no. 47, October 2003

Association or confusion?, that is the question
EUROlawyer, issue 6, May 1998, p.10 – 11