+31 20 6204402
info@keenon.nl
+31 20 6204402
info@keenon.nl
New logo! Do I have the copyrights and how to further protect it?
7 September 2019

U brengt uw merkproducten via geautoriseerde distributeurs en/of retailers (dealers) op de EER-markt. Deze wederverkopers en u zien echter dat de merkproducten ook door andere partijen worden verkocht, vaak tegen een lagere prijs. Zij maken daarbij gebruik van uw merk. Kunt u daartegen iets doen? Ja dat kan, afhankelijk van hoe uw merk wordt gebruikt.

In beginsel mag iedereen merkproducten die door u of met uw toestemming op de EER-markt zijn gebracht, verhandelen in de EER-markt. Daarbij mag het merk op een bepaalde wijze worden gebruikt. Met name om het publiek te informeren welke merkproducten worden aangeboden. De niet-geautoriseerde wederverkoper moet immers kunnen laten weten welk merkproduct hij verkoopt.

Maar als door het merkgebruik een commerciële band wordt gesuggereerd, handelt die niet-geautoriseerde wederverkoper al snel deloyaal ten opzichte van u en is er sprake van ongeoorloofd merkgebruik. Dat is bijvoorbeeld het geval als de niet-geautoriseerde wederverkoper het merk zoveel gebruikt en/of als (onderdeel van) de handelsnaam of domeinnaam gebruikt, al dan niet in combinatie met woorden “shop” of “dealer”, zoals in een webshop en/of advertenties. Op grond van uw  merkrechten kunt u zich dan tegen dat gebruik verzetten. Dat is ook het geval indien de website exclusief uw merkproducten aanbiedt.

Zo verbod het gerechtshof Den Haag het gebruik van de aanduiding “Talensshop” als handelsnaam en domeinnaam voor een webshop waarop Talens verfproducten werden verkocht. Dat op de webshop de disclaimer stond dat deze webshop een “onafhankelijke dealer” was, mocht niet baten. Ook een garage en verkoper gespecialiseerd in tweedehands Porsche’s mocht “Porschespecialist” niet meer gebruiken als zijn handelsnaam en domeinnaam. De vermelding “gespecialiseerd in Porsche” in advertenties mocht wel.

Ook het gebruik van een merk slechts in de domeinnaam van een webshop, terwijl de webshop een afwijkende naam heeft, moet mijns inziens als ongeoorloofd worden aangemerkt. Immers daardoor zal die domeinnaam en dus het merk een prominente plaats innemen in Google-zoekresultaten en Adword-advertenties. Daardoor kan erbij het publiek verwarring omtrent de herkomst kunnen ontstaan, dan wel de indruk dat er een commerciële band tussen de merkhouder en de webshop bestaat.

Arrest Talensshop-zaak.