lectures

The GDPR & the use of (big) data. A (im)possible marriage?
The Analytics Academy, 12 februari en 29 oktober 2019; 12 maart, 6 oktober, 26 november, 3 december 2020; 29 april, 2, 4, 8 en 9 juni 2021, Amsterdam

OHP (Oneerlijke HandelsPraktijk wetgeving) effectief wapen om lookalikes te bestrijden?
OHP (Unfair Commercial Practices law) effective weapon to combat lookalikes?
Voorjaarsvergadering Vereniging voor Reclamerecht, 10 april 2018, Rotterdam

Privacy law & ethics. What should executives know to responsibly use big data and to avoid being caught in a scandal?
The Analytics Academy, 28 maart, 28 juni, 19 juli en 7 november 2017; 20 maart en 6 november 2018, Amsterdam

IE en vermogensrecht & Overdracht van IE rechten (Contracteren over intellectuele eigendom)
IP and property law & Transfer of IP Rights (Contracting in intellectual property)
Lexlumen, Amsterdam, 15 December 2015

Social Media Marketing & reclame recht. Waar gaat dit naar toe?
Social Media Marketing & Advertising Law. Where is this heading?
Nationaal Reclamerechtcongres, 12 december 2014

Reclamerecht (OHP, Commerciële Communicatie)
Advertising law (UCP, Commercial Communication)
Werkcolleges Rechten faculteit, UvA, 20 november 2008, 5 november 2009

Misleidende en vergelijkende reclame
Misleading and comparative advertising
IIR, 10 mei 2007

OSS en Auteursrecht
OSS and Copyrights

NVvIR herfst seminar, Amsterdam, 16 december 2004

Commerciële communicatie en oneerlijke mededinging
Commercial communications and unfair competition

Werkcollege, Rechten faculteit, UvA, 29 april 2004, samen met professor dr. mr. J.J.C. Kabel

Trademark rights in Europe
Cursus Intellectueel eigendomsrecht voor Bulgaarse rechters georganiseerd door het Netherlands Helsinki Committee, Den Haag, 20 november 2002

Parallelimport en intellectuele eigendomsrechten
Parallel imports and intellectual property rights

Lezing bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, 30 mei 2000

Parallelimport en merkenrecht
Parallel import and trade mark law

Lezing bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, 6 november 1997

Kunst en auteursrecht
Arts and copyrights
Colleges op de Kunst Academie te Breda, 1995, 1996 en 1997