wie

Menno Heerma van Voss

Menno staat al jaren grote en kleine ondernemingen bij met betrekking tot intellectueel eigendom, (vergelijkende) reclame, e-commerce, ICT, privacy en consumentenrecht.

Menno is een doorgewinterde procesadvocaat met meer dan 20 jaar ervaring bij gerechtelijke colleges en de Reclame Code Commissie. Ook heeft hij ruime ervaring met verschillende commerciële contracten, zoals licentie, distributie en R&D overeenkomsten.

Daarnaast publiceert Menno en geeft hij regelmatig lezingen en cursussen.

Voordat hij Keenon oprichtte, werkte hij bij Baker&McKenzie en was hij partner bij de IE&ICT-niche kantoren SOLV en Ventoux.

voss@keenon.nl
+31 6 5353 8737

zaken

Ambush marketing, merkinbreuk en parodie. Net voor aanvang van het EK-voetbal Euro 2000 startte Daewoo haar Tv-commercial 2000 euro. UEFA vorderde staking op basis van haar merkrechten op Euro 2000. In kort geding werden UEFA’s vorderingen afgewezen. Menno adviseerde Daewoo bij de creatie van de reclame en verdedigde Daewoo in kort geding. Lees hier het vonnis.

Auteursrecht. Eiser vorderde onmiddellijke staking van Tv-commercial van telecomprovider Online, omdat Online’s commercial inbreuk zou maken op de auteursrechten van eiser. Menno bepleitte met succes het tegendeel. Alle vorderingen werden afgewezen.
Lees hier de uitspraak.

Onrechtmatige publicatie en auteursrecht. In kortgeding vordert eiser publicatieverbod van magazine. Menno stond de uitgever PROPERTYNL bij. Alle vorderingen werden afgewezen.
Lees hier de uitspraak. 

Merkenrecht. Houder van merk energie-APK sprak energieleverancier aan op gebruik van teken Energie APK. Menno stond Essent met succes bij. De kort geding rechter wees de vorderingen af.
Lees hier de uitspraak.

Gebruik merk en naam BN-er in reclame. Carglass gebuikte de voornaam van chef-kok Cas Spijker in haar nationale krantenadvertentie met claim “Cas, ook bij ons raak je je ster kwijt”. Cas Spijkers vorderde materiele en immateriële schadevergoeding. Beide werden afgewezen. Menno was de advocaat van Carglass.
Lees hier de uitspraak.

Inbreukmakend merkgebruik door retailer.Een webshop gespecialiseerd in Talens-producten gebruikte Talensshop.nl als haar handelsnaam, merk en domein-naam. Talens, bijgestaan door Menno, vorderde met succes staking wegens merk en handelsnaam inbreuk.
Lees hier het arrest van het Gerechtshof.

Warenwet, etikettering en misleidende reclame. San Carlo verzette zich tegen de  afbeeldingen van een olijfoliekan en olijven op de verpakkingen van Smiths’ (Lays) Mediterraneas-chips en eiste verbod en rectificatie. Met behulp van een marktonderzoek en een beroep op het Darbo-arrest van het Hof van Justitie EG bepleitte Menno dat er geen sprake was van misleiding. Zowel de rechtbank als het gerechtshof overwogen dat er geen sprake was van misleiding.
Lees hier het vonnis in eerste aanleg.

Auteursrecht en slaafse nabootsing. Ex-distributeur van eiser bracht een eigen baby slaapwikkel op de markt, die volgens eiser inbreuk maakte op de auteursrechten rustende op haar slaapwikkel en dat er sprake was van slaafse nabootsing. In kort geding werd succesvol het tegendeel verdedigd. Menno stond gedaagde bij.
Lees hier het vonnis.

Merk en handelsnaam inbreuk. Vakantieveilingen.nl werd geconfronteerd met de handels- en domeinnaam vakantieveiling.nl van een concurrent. Met succes werd staking van het inbreukmakende gebruik gevorderd. Menno stond Vakantieveilingen.nl in beide instanties bij.
Lees hier het arrest van het Gerechtshof.

Model en auteursrechten inbreuk, ex parte bevel. Motoport, producent van motorkleding, had een nieuw motorveiligheidsvest geïntroduceerd, toen het kort daarna werd geconfronteerd met een look-a-like veiligheidsvest van een van haar concurrenten. Namens Motoport diende Menno een stakingsbevel verzoek in, dat de rechtbank diezelfde dag toewees.
Lees hier de beschikking.

publicaties

Geen enkele reden (meer) om concurrenten een beroep op artikelen 6:193a-j BW te ontzeggen.
IER 2017/23

Noot bij CvB RCC beslissing – Nouvelle Welle Volkskrant, reclame of recensie?
IER 2015/50

Noot bij RCC beslissing – Wakker Dier/Albert Heijn – verantwoorde kip, objectieve/subjectieve claim en bewijslast in reclame.
IER 2015/9

Merkgebruik op internet en in sociale media.
Fenedexpress, oktober 2012, nr. 370

L’Oréal/eBay-arrest, genoeg voer voor nieuwe merk-jurisprudentie en aansprakelijkheid voor ISPs een stap dichterbij?
NtEr, november 2011 | nr. 9

Google AdWords: het Hof maakt veel duidelijk, maar we zijn er nog niet.
NtEr, juli 2010 | nr. 6

Nu ook spamverbod voor bedrijven onderling.
FD, 22 september 2009

Voor navolgers is het oppassen geblazen.
FD, 7 juli 2009

Red Pandora!
Emerce nr. 69, 2007

Wanneer is bluecasting spam?
Emerce, 3 mei 2007

Gij zult niet googlen en geen pod gebruiken!
MarketingTribune, 3 oktober 2006, nr. 20

Design en dessin; origineel of namaak?
MarketingTribune, 5 september 2006, nr. 8

Walhalla voor merkbeschermers.
FD, 22 juli 2006

Biostabil, Klaagsites en de spelregels.
JAVI, nr. 5, november 2004, p. 182 – 185

3D shape marks and public interest. The boundary between functional and aesthetic design. Stormy weather ahead for design products?
ECTA Newsletter, no. 47, October 2003

Vormmerken en techniek, voor en na Philips/Remington
BMM Bulletin, 2002, nr. 4, winter 2002, p. 182 -187

In the Dutch Copyright world, the winner cannot take it all
Copyright World, December 2000/January 2001, p. 8 – 9

Association or confusion?, that is the question
EUROlawyer, issue 6, May 1998, p.10 – 11

lezingen

Privacy law & ethics. What should executives know to responsibly use big data and to avoid being caught in a scandal?
The Analytics Academy, 28 maart, 28 juni, 19 juli en 7 november 2017, Amsterdam

Social Media Marketing & reclame recht. Waar gaat dit naar toe?
Nationaal Reclamerechtcongres, 12 december 2014

Reclamerecht (OHP, Commerciële Communicatie)
Werkcolleges Rechten faculteit, UvA, Amsterdam, 20 november 2008, 5 november 2009

OSS en Auteursrecht
Lezing op NVvIR herfst seminar, Amsterdam, 16 december 2004

Commerciële communicatie en oneerlijke mededinging
Werkcollege, Rechten faculteit, UvA, 29 april 2004, samen met professor dr. mr. J.J.C. Kabel

Trademark rights in Europe
Cursus Intellectueel eigendomsrecht voor Bulgaarse rechters georganiseerd door het Netherlands Helsinki Committee, Den Haag, 20 november 2002


Parallelimport en intellectuele eigendomsrechten
Lezing bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar, 30 mei 2000

Parallelimport en merkenrecht
Lezing bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, 6 november 1997

Kunst en auteursrecht
Colleges op de Kunst Academie te Breda, 1995, 1996 en 1997

lidmaatschappen

Marques – lid van het Anti-Counterfeiting & Parallel Trade team
BMM (Benelux Vereniging voor Merken- en Modellenrecht)
VIE (Vereniging Intellectuele Eigendom)
VvA (Vereniging voor Auteursrecht)
VvRr (Vereniging voor Reclamerecht)
VMC (Vereniging voor Media- en Communicatierecht)
VIEPA (Vereniging Intellectuele Eigendom Proces Advocaten)
LES (Licensing Executives Society)